Σελίδες

Τρίτη, Οκτωβρίου 19, 2010

Martyrsmar·tyr (märtr)
n.
1. One who chooses to suffer death rather than renounce religious principles.
2. One who makes great sacrifices or suffers much in order to further a belief, cause, or principle.
3.
a. One who endures great suffering: a martyr to arthritis.
b. One who makes a great show of suffering in order to arouse sympathy.


Είναι δύο ετών ταινία, αλλά κατάφερα να τη δω χθες το βράδυ. Δεν μπορώ να γράψω καμία άλλη λέξη. Μόνο : ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ.